Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze website is gemaakt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, is het mogelijk dat bepaalde informatie is verouderd of niet meer correct is. HBB Restructuring  is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen of nagelaten op basis van deze informatie. Overname van informatie, artikelen uit nieuwsbrieven en columns zijn alleen toegestaan onder bronvermelding en met schriftelijke toestemming van HBB Restructuring.

HBB Restructuring werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van mei 2018. Dit impliceert dat er in principe geen persoonsgegevens van opdrachtgever – of medewerkers van opdrachtgever – worden opgevraagd en/of verwerkt. In die gevallen dat er wel met persoonsgegevens van opdrachtgever en/of diens medewerkers moet worden gewerkt, worden er vooraf afspraken met opdrachtgever gemaakt omtrent de omvang van de te verwerken persoonsgegevens, de beveiliging van die gegevens en de opslag van die gegevens.