HOME

Zonder winst geen continuïteit

Wat moet er gebeuren als de toekomst van een organisatie onder druk staat? Welke aanpak, analyses en acties zijn absoluut nodig om het tij te keren? Hoe ga je met het management, medewerkers, financiers en aandeelhouders om? Hoe behoud je de motivatie, veerkracht en inzet van de mensen?

HBB Restructuring is een samenwerkingsverband van elkaar aanvullende professionals in het creëren van nieuw perspectief voor bedrijven met continuïteitsvraagstukken. Bij het gezamenlijk te bepalen perspectief, zetten we onze uitgebreide kennis en ervaring in om de continuïteit van onze opdrachtgevers te zekeren. Daarvoor gebruiken we marktonderzoek op basis van Big Data, meetinstrumenten ter beoordeling van managementkwaliteiten, financiële analyses en zetten – waar nodig – interim management in.

VISIE

Alleen cijfermatige inzichten zijn onvoldoende

De meeste consultants in de restructuring branche vinden hun oorsprong in de accountancy. Zij werken met financiële analyses en projecties zonder de operationele ervaring in het besturen van een organisatie. Ook hebben zij weinig ervaring met markt- en concurrentie onderzoek om commerciële perspectieven te onderbouwen.

HBB Restructuring is opgezet vanuit de ervaring dat alleen theoretische en cijfermatige kennis – zonder operationele lijnervaring en zonder “marketintelligence” -ontoereikend is.  Er is praktijkervaring nodig om een opdrachtgever te ondersteunen bij het realiseren van langjarige continuïteit.

Missie

Big Data inzetten voor bedrijfscontinuïteit

Om slagkracht aan een onderneming toe te voegen, bedienen we de opdrachtgever met externe product, markt- en concurrentie data om tot een nieuw perspectief te komen. We gebruiken daarvoor onze uitgebreide databases, predictive analysis methodieken en leveren het projectmanagement om e.e.a. in de organisatie te implementeren.

Ook hebben we instrumenten om de kwaliteiten van het management bij doorvoeren van veranderingen in beeld brengen. Uiteraard beschikken we over een relevant netwerk in veel uiteenlopende sectoren ter ondersteuning van de doelen van onze opdrachtgevers.

Continuïteit realiseren

Dat doe je niet met alleen maar bezuinigingen en reorganisaties

Om een gezonde continuïteit te realiseren, zullen nieuw commercieel perspectief, hogere marges, nieuwe doelgroepen en markten, eerder tot de verbeelding spreken dan alleen bezuinigingen, efficiencyverbeteringen en reorganisaties. Die laatste maatregelen behoren tot de categorie branden blussen, terwijl de eerste groep activiteiten het ondernemerschap nieuw leven in blazen. Daarmee wordt een grotere bijdrage geleverd aan het vertrouwen in de toekomst.