Commercial Performance Impulse (CPI)

Heeft uw onderneming te maken met afnemende klantaantallen, omzetten en marges? Is dat een brancheprobleem, of treft het alleen uw bedrijf? Wat weet u (niet) van uw klanten en doelgroepen? Hoe denkt men over uw bedrijf? En over die grootste twee concurrenten? Wie doet het beter?

Ons bureau gebruikt big data, trend- en concurrentie analyses voor het opstellen van een Commercial Performance Impulse (CPI). Die CPI is er op gericht om een omzetimpuls aan uw commerciële activiteiten te leveren en kent twee varianten:

I. Big Data CPI; wordt alleen externe informatie gebruikt om uw eigen (interne commerciële) informatie aan te vullen. Het doel hiervan is het inzichtelijk maken van nieuwe kansen in de markt die niet met de eigen bedrijfsinformatie kan worden gezien.

II. Mixed Data CPI; Hierbij worden uw interne data ( omzet per klant, klantgroep, product- of productgroep, afgezet tegen de externe informatie die wij voor u hebben verzameld.

 

Operationele Herstructurering

Wij kunnen een onafhankelijke blik op de onderneming bieden met een Independent Business Review (IBR). Deze is gebaseerd op objectieve (financiële) analyses, markt-, branche- en trendinformatie. Er wordt gespiegeld met de financiële prestaties van de onderneming. De doorlooptijd van deze inventarisatie is 2 tot 6 weken afhankelijk van de situatie en de complexiteit. Een IBR – ook wel Quick Scan genoemd – verheldert de situatie voor alle partijen en voldoet aan de vereisten van de Nederlandse grootbanken en afdelingen Bijzonder Beheer

De adviesrapportage bespreken we in alle gevallen eerst met de onderneming. Daarna kunnen eventueel besprekingen plaatsvinden andere belanghebbenden (bankier, financier en/of andere stakeholders).

Financiële Herstructurering

De markt werd tot voor kort gedomineerd door een aantal grootbanken. Nu zijn er vele nieuwe toetreders actief waaronder crowdfunding bedrijven. In toenemende mate zien we dat het niet meer alleen gaat om het vertrouwen in de ondernemer als basis voor kredietverlening maar een model gebaseerd op algoritmes en big data. Waarbij in veel gevallen de computer een besluit neemt op een aanvraag voor een financiering.

De uitspraak van vroeger: “eerst de vent dan de tent” wordt – zonder adequate financiële begeleiding – vervangen door een klinisch “yes or no”. Wij kunnen die adequate begeleiding invullen met meer dan 20 jaren financieringservaring bij grootbanken en andere marktpartijen.

Interim (project-) Management & Directiebegeleiding

Indien een onderneming dat wenst, begeleiden en ondersteunen wij de organisatie bij de uitvoering van gemaakte plannen. Daarbij is onderscheid te maken in maatregelen voor de korte- en de (middel)lange termijn. Onze aanpak is praktisch, persoonlijk en daadkrachtig, waarbij we denken in oplossingen en niet in problemen. We schromen niet om zelf onze handen uit de mouwen te steken als interim (project-) manager. We staan naast de onderneming, maar zijn kritisch en durven te confronteren. Altijd met respect naar elkaar, een vleugje humor en met oog voor de situatie en belanghebbenden.

Ingeval van directiebegeleiding, staan we als steun en inhoudelijke toeverlaat naast de directie als coach (korte termijn) of mentor (langere termijn).