De bedrijven waarin Wardsteyn Management actief is, hebben doorgaans een omvang tussen de 40 en 200FTE en/of zijn qua omzet tussen de € 5 en €35 miljoen groot. Onderstaand een selectie van door ons bureau uitgevoerde projecten:

Cases Industrie

 • Recyclingsbedrijf van chemische katalysatoren

  Omzet en liquiditeitsproblemen door te weinig klanten. Dit bedrijf – ontwikkeld door ingenieurs afkomstig van de TU Delft – had een State of The Art technologie ontwikkeld om ontzwavelingskatalysatoren te recyclen. De capaciteit van de fabriek werd slecht voor 25% benut. Om de fabriek winstgevend te krijgen, zijn internationale handelaars in katalysatoren benaderd om materiaal aan te leveren en is het bedrijf verkocht aan een internationaal consortium. Resultaat; winstherstel na verkoop aan nieuwe aandeelhouder

 • Producent van verrijdbare archiefsystemen

  Verlieslijdend productiebedrijf wegens digitalisering archieven bij overheden en in bedrijven. Kostprijs is fors verlaagd na een herstructurering van de lay-out in de fabriek waardoor doorlooptijden productie met 10% werd verlaagd. Voorraden halffabricaten met 50% verlaagd waardoor werkkapitaal vrij kwam. Daarnaast een volledig nieuw product ontwikkeld voor een nieuwe markt; de archiveringskast voor musea. Resultaat; binnen 1 ½ jaar van -/- € 1 mln. verlies naar + € 0,8 mln. winst voor belasting.

 • Producent van koelcellen en koelhallen

  Oplopende verliezen en faalkosten door zwak presterende projectorganisaties.
  Acties: opzetten projectteams, verbetering projectbudgettering en verbetering communicatie en controle. Tevens verbeterde afbakening taken en verantwoordelijkheden van MT leden. Verlaging werkdruk door verbetering organisatiekwaliteit.

 • Kraanbedrijf

  Liquiditeitsproblemen door recessie in de bouw en management problemen door onenigheid binnen managementteam (familie). Acties; opzetten samenwerking met andere kraanbedrijven om kilometers buiten eigen regio te minimaliseren. Verkopen van materieel dat gewenste bezettingsgraad niet haalt. Creëren duidelijke organisatiestructuur met duidelijk verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. Resultaat: samenwerking tussen de kraanbedrijven succesvol en voor alle partijen sterk kostenverlagend. Bedrijf weer gezond
  en continuïteit zeker gesteld

Cases Bouw en Vastgoed

 • Wegenbouwbedrijf

  Liquiditeitsproblemen door recessie in de bouw gecombineerd met te grote investeringen in nieuw materieel / machines. Acties; offerteprijzen verhoogd door toepassing nieuwe technologieën waardoor minder uitval bij asfaltering van wegdelen. Niet of te laag bezette machines met boekwinst verkocht aan landen waar wegenbouw hoogtijdagen vierde. Kantoor, werkplaats en verkoopactiviteiten net over de grens in Duitsland verplaatst waardoor lagere kosten. Resultaat; continuïteit gewaarborgd, bedrijf uit liquiditeitsproblemen en werkend met een hogere marge.

 • Leverancier noodverlichting wegenbouw

  Bedrijf in de problemen geraakt door een overhaaste groei qua mensen en materieel. Acties; verkoop helft van activa waardoor voldoende liquiditeit ontstond om commerciële activiteiten in Duitsland op de bouwen. In Duitsland bleken de prijzen voor dit type werk ca. 20% hoger te liggen dan in Nederland en is de vraag veel hoger gezien herstelwerkzaamheden Duitse wegennet. Resultaat; bedrijf haalt nu meeste omzet uit Duitsland i.p.v. Nederland met een goede winstgevendheid. Continuïteit gewaarborgd.

Cases Zakelijke Dienstverlening

 • ICT bedrijf

  Dit bedrijf ontwikkelt software voor loonadministraties. Het is als zelfstandige unit actief binnen een grote dienstverlener. Omdat het niet tot de kernactiviteiten van de moeder behoort, is besloten het onderdeel te verkopen. Hiervoor moet eerst inzichtelijk worden hoe de exploitatie eruit ziet in een stand alone opzet. Na het maken van deze opstelling, blijkt het een verlieslatende activiteit te zijn. Voor een koper zijn de software en (interne) klanten van deze automatiseerder van groot commercieel belang. Het bedrijfsonderdeel wordt “verkoopklaar” gemaakt door de interne organisatie voor een zelfstandig functioneren in te richten. Er wordt een waarde voor de klanten bepaald en het bedrijfsonderdeel wordt met succes in de markt gebracht.

 • Geodetisch ingenieursbureau

  Kadastrale kaarten, landmetingen en het uitleggen van tracés voor snelwegen zijn de belangrijkste diensten van dit bureau. Traditionele landmeetkunde wordt in toenemende mate vervangen door metingen middels “drones”. De opdrachtgever had – vooruitlopend op deze ontwikkelingen – al excessief geïnvesteerd in de eerste drones. Hiermee was veel liquiditeit gemoeid, maar ook een ander soort calculatie en anders opgeleide medewerkers. Aan deze twee voorwaarden – andere calculaties en anders gekwalificeerde medewerkers – ontbrak het. Als gevolg ontstonden fouten, schadeclaims en beschadiging van reputatie. Genomen acties betroffen herstructurering van functies, werven van meer ICT gerichte medewerkers, reorganisatie op landmeetkundig en commercieel gebied. In overleg met aandeelhouders is vervolgens besloten tot verkoop aan een strategische partner met voldoende financiële middelen.

 • Webshop organisatie

  Dit bedrijf levert voor een 15-tal middelgrote webshops de bestelde producten uit aan klanten. De oorsprong van het bedrijf was Direct Mail, ; een vorm van analoge reclame ( brochures en folders) die grotendeels door digitale technieken is vervangen. De ontstane problemen werden vooral veroorzaakt door de verlieslatende DM afdeling. Acties; de twee bedrijfsactiviteiten administratief van elkaar scheiden zodat inzichtelijk werd waar de financiële problemen zaten. De DM afdeling in omvang terugbrengen en de logistiek van het fullfilment (uitlevering webshops) verregaand automatiseren.

Publicaties

Wij publiceren graag over onze ervaringen op het web. Een selectie van publicaties en interviews is hieronder te vinden. Klik op een van de onderstaande titels: